Stlačený vzduch obsahuje jako znečišťující částice kromě vody také pevné částice (prach) a olej. Kolem 80 % těchto nečistot (pevných a kapalných) mají rozměry mezi 2 až 5 μm a jsou příliš malé na to, aby byly zadrženy běžnými sacími filtry v kompresoru. Tyto znečišťující látky jsou tedy dále unášeny stlačeným vzduchem a mohou generovat abrazivní a korozivní emulze schopné poškodit distribuční potrubí, pneumatická zařízní a produkt samotný. Filtry mohou odstraňovat jak pevné, tak kapalné nečistoty stlačeného vzduchu. Jejich design zaručuje stálou kvalitu vzduchu díky životnosti vložek filtru.FI_FILTRES_D

TECHNICKÉ ÚDAJE
FAD (l/s) 5.8 – 1100 l/s
FAD (m3/h) 21 - 3960 m3/h
Pracovní tlak (bar) 4 – 16 bar